NUOMOS SĄLYGOS

Perdavimas ir grąžinimas

Perduodant nuomojamą įrangą, pasirašome nuomos sutartį. Sutartyje nurodoma perduodama įranga, jos priedai, apibrėžiamos nuomos sąlygos ir nuomininko atsakomybė. Sumokamas nurodyto dydžio užstatas.

Sutartyje nurodomas ir nuomos terminas. Jeigu daiktą vėluojama grąžinti, privaloma apie tai iš anksto informuoti LIKUS NE MAŽIAU NEI 2 VAL ir susitarti dėl kito grąžinimo laiko ar nuomos termino pratęsimo.

Perduodant įrangą, nuomotojui suteikiama visa reikiama informacija apie jos valdymą, atsakoma į iškilusius klausimus.

Įrangos naudojimas

Įrangą gali naudoti tik ją išsinuomavęs asmuo. Jei nuomojasi įmonė – jos įgalioti darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, jei daikto naudojimui būtina speciali kvalifikacija.

Nuomotojas visiškai atsako už naudojimosi metu atsiradusius nuomojamos įrangos sugadinimus ar kitus būklės pokyčius ir įsipareigoja pilnai padengti padarytus nuostolius.

Daiktus draudžiama naudoti komerciniams tikslams; nusikalstamiems ir neteisėtiems veiksmams; jeigu Nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai ir galimybei saugiai naudoti daiktą; sportiniuose renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių.

Naudodamas įrangą su vidaus degimo varikliais, nuomininkas privalo naudotį tik konkrečiam varikliui skirtą degalų rūšį ar degalų mišinį bei alyvą.

Atsakomybė

Nuomininkas visiškai atsako už naudojimosi metu atsiradusius nuomojamos įrangos sugadinimus ar kitus būklės pokyčius ir įsipareigoja pilnai padengti padarytus nuostolius.

Pametus įrangos priedus, priklausinius ar dokumentus, nuomininkas pilnai padengia su priklausinių ir/arba dokumentų atstatymu susijusias nuomotojo išlaidas.

Patirtų nuostolių vertę nustato nuomotojas, remdamasis rinkoje duotoju momentu nusistovėjusiomis kainomis.